-

B L A C K . F L A X

MINIMISING WASTE THROUGH TRADTIONAL NATURAL RESOURCES 

A Harakeke Proverb


Hutia te rito o te harakeke,

Kei whea te kōmako e kō?

Kī mai ki ahau;

He aha te mea nui o te Ao?

Māku e kī atu,

He tāngata, he tāngata, he tāngata


If the heart of harakeke was removed, where will the bellbird sing?

If I was asked, what was the most important thing in the world; I would be compelled to reply, It is people, it is people, it is people.